[ Webhosting profitux.cz ]

Vista Bella

Původ: Vznikla v r.1976 záměrným křížením řady odrůd na Rutgers University ve státě New Jersey v USA. V ČR se pěstuje od r. 1987.
Vlastnosti stromu: Stromy rostou bujně a vytvářejí kulovitě zploštělou, středně hustou korunu se sklonem k překlánění větví.. Větve jsou tlusté, dlouhé a rozložité. Dobře obrůstají dlouhým plodným, obrostem. Stromy kvetou velmi raně a dosti dlouho, jsou velmi dobrými opylovači.
Vlastnosti plodu: Je středně velký až menší, průměrná hmotnost plodu je 90 -120 g. Tvar má kulovitý až ploše kulovitý.. Velikostně jsou plody méně vyrovnané. Při velkých úrodách dochází k tvorbě menších plodů. Povrch plodu je vlnitý, s širšími méně znatelnými žebry. Slupka je hladká, tenká, jemná a mírně mastná. Základní barvu má zelenou, později voskově žlutou. Krycí barva je karmínově červená ve formě líčka nebo žíhání na převážné části povrchu. Zastíněné plody bývají méně vybarve-né. Typické je modrofialové ojínění. Dužnina je jemná, šťavnatá. Barvu má zelenavě až bělavě krémovou. Chuť má slabě navinulou, velmi aromatickou, osvěžující. Vůně je méně výrazná, příjemná.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Do plodnosti nastupuje brzy, plodí dosti dobře, v mládí pravidelně, později střídavě.
Odolnost: Je silně napadána strupovi-tostí a dosti trpí padlím. Stromy jsou však dosti odolné proti mrazům.
Tvar a podnož: Nejlépe se jí daří na volně rostou-cích nízkokmenných tvarech. Vzhledem k bujnějšímu růstu jsou vhodné na lepších půdách slabě vzrůstné podnože (M 9, J-TE-E), na horších půdách středně vzrůstné podnože (M 26, M 7, MM 106).
Doba zrání: Sklizňová zralost nastává v tep-lejších oblastech ve druhé polovině července, v chladněj-ších začátkem srpna. Osvědčila se postupná sklizeň, při níž lépe vyzrávají a vybarvují se i méně osluněné plody uvnitř koruny. Při velké násadě je nezbytná probírka plodů. Konzumní zralost na-stává ihned po sklizni a trvá asi týdny.
Celkové zhodnocení: Přednosti odrůdy je ranost, dobrá a brzká plodnost, atraktiv-ní vzhled plodů, velmi dobrá chuť, zvláště v teplejších po-lohách. Mezi nedostatky patří větší citlivost na strupovitost v chladnějších oblastech a větší citlivost na padlí ve velmi teplých oblastech a bujnější růst. Stromy vyžadují chemickou ochranu.