[ Webhosting profitux.cz ]

Kaptivátor

Velmi pozdní starší odrůda

Beztrnná odrůda. Tenké dřevo. Specifická chu s nádechem po malinách.