[ Webhosting profitux.cz ]

Amfora

raně zimní odrůda
Původ - ČR , vyšlechtěna byla na ŠS Těchobuzice. Vznikla křížením odrůd Konference a Holenická.Registrována je od r. 1995.
Plody - střední až slabší, tvoří menší nižší koruny, dobře obrůstá plodonosným obrostem.
Růst - je střední, tvoří mírně rozložité koruny. Dobře obrůstá krátkým plodonosným dřevem.
Plodnost - je raná, pravidelná, velmi dobrá.
Zrání - sklízí se začátkem října, dozrává do poloviny listopadu, vydrží do prosince, v chladírně do února.
Odolnost - k nízkým teplotám je dobrá, ke strupovitosti je rovněž velmi dobrá.
Tvar a podnož - slabším vzrůstem je odrůda vhodná především pro intenzivní pěstování v hustších sponech a nízkých tvarech. Při použití podnože kdouloň je růst slabý, proto je vhodnější mezištěpování a pro kmenné tvary hrušňový semenáč.
Opylování - kvete středně pozdně, vhodnými opylovači jsou např. Clappova, Williamsova, Charneuská, Decora.
Požadavky - středně náročná odrůda na polohu i půdu, dává dobré výsledky tržně kvalitních plodů v teplých i středních polohách.