[ Webhosting profitux.cz ]

Vienská

Původ:  stará odrůda

Plody jsou velké, mají pravidelný, široce lahvicovitý tvar, plodu. Slupka je zelenožlutá, suchá, rzivě mramorovaná. Dužnina je žlutobílá, velmi šťavnatá, má sladce navinulou aromatickou velmi dobrou až výbornou chuť.

Růst: je silnější, tvoří široce rozložité pyramidální koruny. Dobře obrůstá plodonosným obrostem

Zrání: sklízí se koncem září, konzumně dozrává brzy po sklizni, vydrží do začátku listopadu

Odolnost: k nízkým teplotám dobrá, proti houbovým chorobám střední

Tvar a podnož: pro intenzivní výsadby jsou vhodné nízké tvary na kdouloni, kvete středně raně,vhodnými opylovači jsou např. Vila, Boscova, Wiliamsova

Požadavky: dobré výhřevné půdy v nižších  i ve středních polohách dobře zásobené vláhou.