[ Webhosting profitux.cz ]

Wiliamsova a Wiliamsova červená

Původ: Anglie (vznikla v 2. polovině 18. století. V USA se pěstuje pod názvem Bartlett. U nás povolena v roce 1954.
Požadavky: vyžaduje dobrou půdu a chráněné teplejší polohy. V těžkých chladných půdách nemají plody typickou chuť.
Růst: středně bujný,v plodnosti slabý. Tvoří menší, široce pyramidální koruny. Větve dobře obrůstají plodným dřevem.
Plodnost: velmi raná, hojná, pravidelná.
Podnož: pro malé tvary kdouloň (s mezištěpováním), popř.semenáč, pro kmenné tvary semenáč.
Tvar: zákrsek, palmeta, čtvrtkmen.
Plody: střední až velké, tvarově variabilní, kuželovité i baňaté, zhrbolené, žluté, na sluneční straně nenápadně načervenalé. Dužnina je bílá, velmi šťavnatá, navinulá, aromatická, výborná.
Zrání: sklízí se koncem srpna až začátkem září v tvrdém stavu. Vydrží 8 - 12 dní, v chladírně 2 měsíce.
Zdravotní stav: proti mrazu ve dřevě je málo odolná, v květu středně. Strupovitostí bývá ve vlhčích oblastech napadána.
Opylování: je cizosprašná, vhodnými opylovači jsou Boscova lahvice, Konference, Charneuská, neoplodňuje se Avranšskou. Je dobrým opylovačem.

WILIAMSOVA ČERVENÁ

synonyma Max Red Bartlett

slouží jen jako stolní ovoce

v jiných vlastnostech se neliší od původní odrůdy

Na některých větvích se mohou objevovat výhony se zelenými listy a plody (zvratná mutace)